BROELOFS.NL


 

Taxonomie

 

De door mij gefotografeerde vogels laten zich op onderstaande wijze taxonomisch indelen.

Ik hanteer hierbij een tegenwoordig dikwijls gehanteerde indeling van 39 vogelorden, aangevuld met de Suliformes (soms ook Phalacrocoraciformes genoemd) als 40-e orde.
Per orde heb ik de families van die orde aangegeven en per familie de door mij gefotografeerde vogelsoorten, met zowel de Nederlandse als wetenschappelijke naam.

 

De vogels voorzien van een "W" zijn vogels die ik in het wild heb gefotografeerd; de rest zijn gedomesticeerde vogels in dierentuinen, vogelparken en volieres. De "E" betreft een in het wild verblijvende en ergens ontsnapte vogel.

 

 

 

 

 

 
 

1

TINAMIFORMES   (tinamoes of stuithoenders)

 
Tinamidae - Tinamoes/ stuithoenders  
    Kuiftinamoe Eudromia elegans
Chileense tinamoe Nothoprocta perdicaria
       

2

STRUTHIONIFORMES (struisvogels)

 
Struthionidae - Struisvogels   
    Struisvogel Struthio camelus
   
 

3

RHEIFORMES (nandoes)

 
Rheidae - Nandoes   
Nandoe  Rhea americana 
    Darwin nandoe Rhea pennata
   
 

4

CASUARIIFORMES (kasuarissen en emoes)

 
    Casuaridae - Kasuarissen   
    Helmkasuaris Casuarius casuarius
    Dromaiidae - Emoes   
    Emoe Dromaius novaehollandiae
       
 

5

APTERYGIFORMES (kiwi's)

 
    Apterygidae - Kiwi's  
    Noordereilandkiwi Apteryx mantelli
       
 

6

ANSERIFORMES (eendachtigen)

 
    Anhimidae - Hoenderkoeten   
    Kuifhoenderkoet Chauna torquata
    Anatidae - Eenden, ganzen, zwanen   
w   Carolina eend Aix sponsa
w   Mandarijneend Aix galericulata
    Braziliaanse taling Amazonetta brasiliensis
w   Pijlstaart Anas acuta
w   Amerikaanse smient Anas americana
    Bahamapijlstaart  Anas bahamensis
    Kaapse taling Anas capensis
    Kastanjetaling Anas castanea
w   Slobeend Anas clypeata
w   Wintertaling Anas crecca
    Blauwvleugeltaling  Anas discors
    Bronskopeend of Sikkeleend Anas falcata
e   Siberische taling Anas formosa
    Filipijnse eend Anas luzonica
w   Smient Anas penelope
w   Wilde eend Anas platyrhynchos
    Indische vlekbekeend Anas poecilorhyncha
w   Zomertaling Anas querquedula
    Chileense smient Anas sibilatrix
w   Krakeend Anas strepera
    Zilvertaling/ Zwartkaptaling Anas versicolor
w   Tafeleend Aythya ferina
w   Kuifeend Aythya fuligula
w   Toppereend Aythya marila
w   Witoogeend Aythya nyroca
w   Buffelkopeend Bucephala albeola
w   Brilduiker Bucephala clangula 
w   Muskuseend/ Barbari eend Cairina moschata
    Ringtaling of Roodschoudertaling Callonetta leucophrys
    Manengans Chenonetta jubata
    West-Indische of Cubaanse fluiteend  Dendrocygna arborea 
    Rosse fluiteend of gele boomeend Dendrocygna bicolor
    Australische fluiteend Dendrocygna eytoni
    Indische fluiteend  Dendrocygna javanica 
    Witwang-fluiteend/-boomeend  Dendrocygna viduata 
    Marmereend Marmaronetta angustirostri
w   Grote zee-eend Melanitta fusca
w   Zwarte zee-eend Melanitta nigra
w   Nonnetje Mergus albellus
w   Grote zaagbek Mergus merganser
w   Middelste zaagbek Mergus serrator
    Kokarde zaagbek/ Kuifzaagbek Mergus cucullatus/ Lophodytes cucullatus
    Bruine krooneend Netta erythrophthalma
    Peposaca eend Netta peposaca
w   Krooneend Netta rufina
    Coromandeleend Nettapus coromandelianus
w   Rosse stekelstaart Oxyura jamaicensis
    Witkopeend Oxyura leucocepha​la
w   Eidereend Somateria mollissima
    Smaragdeend  
       
w   Nijlgans Alopochen aegyptiacus
w   Casarca Tadorna ferruginea
    Radjah eend Tadorna radjah
w   Bergeend Tadorna tadorna
    Australische bergeend Tadorna tadornoides
       
w   Kolgans Anser albifrons
w   Grauwe gans Anser anser
    Kleine rietgans Anser brachyrhynchus
    Zwaangans Anser cygnoides
w   Dwerggans Anser erythropus
w   Rietgans Anser fabalis
w   Indische gans Anser indicus
w   Rotgans Branta bernicla
w   Canadese gans Branta canadensis
    Kleine Canadese gans Branta hutchinsii
w   Brandgans Branta leucopsis
w   Roodhalsgans Branta ruficollis
    Hawaigans Branta sandvicensis
    Hoendergans Cereopsis novaehollandiae 
w   Sneeuwgans Chen caerulescens
    Keizergans Chen canagica
    Ross' gans Chen rossii
       
       
    Coscorobazwaan Coscoroba coscoroba
e   Zwarte zwaan Cygnus atratus
    Trompetzwaan Cygnus buccinator
w   Kleine zwaan Cygnus columbianus bewickii
    Fluitzwaan Cygnus columbianus
w   Wilde zwaan Cygnus cygnus
e   Zwarthalszwaan Cygnus melanocoryphus
w   Knobbelzwaan Cygnus olor
       
 

7

GALLIFORMES (hoendervogels)

 
    Megapodidae - Grootpoothoeders   
    Australische boshoen of Boskalkoen Alectura lathami
    Cracidae -   Hokko's,sjakojoenders,chachalaca's 
    Roodsnavelhokko  Crax blumenbachii
    Maskerhokko Crax fasciolata
    Nachthokko Nothocrax urumutum
    Helmhokko Pauxi pauxi
    Chacochachalaca Ortalis canicollis
    Blauwkeelgoean Pipile pipile 
    Tetraonidae - Ruigpoothoenders   
    Phasianidae - Fazanten, patrijzen,   kwartels, frankolijnen   
    Congopauw Afropavo congensis
    Barbarijnse patrijs Alectoris barbara
    Rode patrijs Alectoris rufa
    Argusfazant Argusianus argus
    Bamboepatrijs  Bambusicola fytchii 
    Chinese bamboepatrijs Bambusicola thoracica
    Lady Amherst fazant Chrysolophus amherstiae
    Goudfazant Chrysolophus pictus
    Chinese dwergkwartel Coturnix chinensis
    Japanse kwartel Coturnix japonica
    Blauwe oorfazant Crossoptilon auritum
    Bruine oorfazant Crossoptilon mantchuricum 
    Bankivahoen Gallus gallus 
    Kip Gallus gallus domesticus
    Wyandottekip Gallus gallus domesticus
    Zijdehoen of Wugu-ji Gallus gallus domesticus brisson
    Ceylonhoen Gallus lafayetii
    Himalaya glansfazant Lophophorus impejanus
    Prelaatfazant kuifloze Lophura diardi
    Edwards’ fazant Lophura edwardsi
    Vietnam fazant Lophura hatinhensis
    Zilverfazant Lophura nycthemera
    Blauwe pauw Pavo cristatus
    Witte blauwe pauw Pavo cristatus
    Groene pauw Pavo muticus
  Patrijs/ Veldhoen Perdix perdix
w   Fazant Phasianus colchicus
    Grijze pauwfazant of Chinquis pauwfazant Polyplectron bicalcaratum
    Germain pauwfazant Polyplectron germaini
    Palawan spiegelpauw of Napoleon pauwfazant Polyplectron napoleonis
    Geelkeelfrankolijn Pternistis leucoscepus
    Gekuifde bospatrijs/ Roelroel Rollulus rouloul
    Koningsfazant  Syrmaticus reevesii 
    Rood saterhoen of Satyrtragopaan Tragopan satyra
    Temminck tragopaan Tragopan temmincki
    Numidiae - Parelhoenders   
    Gierparelhoen Acryllium vulturinum
    Kroonparelhoen Guttera pucherani
    Helmparelhoen Numida meleagris
    Meleagrididae - Kalkoenen   
    Pauwkalkoen (Honduras) Meleagris ocellata
w   Kalkoen Meleagris gallopavo
       
 

8

GAVIIFORMES (duikers)

 
    Gavidae - Zeeduikers   
w   IJsduiker Gavia immer
w   Roodkeelduiker Gavia stellata
       
 

9

SPHENISCIFORMES (pinquins)

 
    Spheniscidae - Pinquins   
    Koningspinguin Aptenodytes patagonicus
    Ezelspinguin of Gentoopinguin Pygoscelis papua
    Zwartvoet pinquin of brilpinguin Spheniscus demersus
    Humboldt pinquin Spheniscus humboldti
       
 

10

PROCELLARIIFORMES   (stormvogelachtigen/buissnaveligen)

 
    Diomedeidae - Albatrossen   
    Procellariidae - Stormvogels en   Pijlstormvogels   
    Hydrobatidae - Stormvogeltjes   
    Noordse stormvogel Fulmarus glacialis
       
 

11

PODICIPEDIFORMES (futen)

 
    Podicipedidae - Futen   
w   Fuut Podiceps cristatus
w   Roodhalsfuut Podiceps grisegena
w   Geoorde fuut Podiceps nigricollis
w   Kuifduiker Podiceps auritus
w   Dodaars Tachybaptus ruficollis
       
 

12

PHOENICOPTERIFORMES (flamingo's)

 
    Phoenicopteridae - Flamingo's   
    Kleine flamingo Phoeniconaias minor
w   Chileense flamingo Phoenicopterus chilensis
w   Rode flamingo of Cubaanse flamingo Phoenicopterus ruber
w   Flamingo Phoenicopterus roseus
       
 

13

PHAETHONTIFORMES (keerkringvogels)

 
    Phaethontidae - Keerkringvogels   
       
 

14

CICONIIFORMES (ooievaarachtigen)

 
    Ciconiidae - Ooievaars   
w   Ooievaar Ciconia ciconia
    Wolnek of Bisschops ooievaar Ciconia episcopus
    Magoeari Ciconia maguari
w   Zwarte ooievaar Ciconia nigra
    Zadelbekooievaar Ephippiorhynchus senegalensis
    Afrikaanse maraboe Leptoptilos crumeniferus
    Afrikaanse nimmerzat Mycteria ibis 
       
 

15

PELICANIFORMES   (pelikaanachtigen/roeipotigen)

 
    Ardeidae - Reigers   
w   Blauwe reiger Ardea cinerea
    Reuzenreiger Ardea goliath
w   Purperreiger Ardea purpurea
w   Ralreiger Ardeola ralloides
w   Roerdomp Botaurus stellaris
w   Koereiger Bubulcus ibis
w   Grote zilverreiger Casmerodius albus
w   Kleine zilverreiger Egretta garzetta
w   Woudaap Ixobrychus minutus
w   Kwak Nycticorax nycticorax
    Fluitreiger Syrigma sibilatrix
    Belaenicipitidae -   Schoenbekooievaars   
    Scopidae - Hamerkoppen   
w   Hamerkop Scopus umbretta
    Threskiornithidae - Ibissen en   Lepelaars   
    Rode ibis Eudocimus ruber
    Heremietibis / Kaalkopibis  Geronticus eremita 
    Rode lepelaar Platalea ajaja
    Afrikaanse lepelaar Platalea alba
w   Lepelaar Platalea leucorodia
w   Zwarte ibis Plegadis falcinellus
    Puna ibis Plegadis ridgwayi
    Geelhalsibis of buffnek-ibis Theristicus caudatus
w   Heilige ibis Threskiornis aethiopicus
    Strohalsibis Threskiornis spinicollis
    Pelicanidae - Pelikanen   
w   Kroeskoppelikaan Pelecanus crispus
w   Roze pelikaan Pelecanus onocrotalus
    Roodrugpelikaan Pelecanus  rufescens
       
 

16

SULIFORMES

 
    Sulidae - Genten   
w   Jan van Gent Morus bassanus
    Phalacrocoracidae - Aalscholvers   
w   Aalscholver Phalacrocorax carbo
w   Kuifaalscholver Phalacrocorax aristotelis
    Kleine bonte aalscholver Microcarbo melanoleucos
w   Dwergaalscholver Microcarbo pygmeus
    Anhingidae - Slangehalsvogels   
    Fregatidae - Fregatvogels   
       
 

17

ACCIPITRIFORMES (roofvogels en gieren)

 
    Cathartidae - Amerikaanse gieren
    Kalkoengier of Roodkopgier Cathartes aura 
    Andes condor Gyps gryphus
    Koningsgier Sarcoramphus papa
    Accipitridae -   Gieren, Arenden, Buizerds, Havik, Kiekendieven, Wouwen   
    Steenarend Aquila chrysaetos
w   Keizerarend Aquila heliaca
w   Schreeuwarend Aquila pomarina
    Zwarte arend Aquila verreauxii
w   Dwergarend Hieraaetus pennatus
w   Slangenarend Circaetus gallicus
       
w   Europese zeearend Haliaeetus albicilla
    Stellers zeearend Haliaeetus pelagicus
    Amerikaanse zeearend Harpyhaliaetus solitarius
       
    Bateleur Terathopius ecaudatus
w   Buizerd Buteo buteo
    Roodstaartbuizerd Buteo jamaicensis
    Roodstaartbuizerd Harlan's Buteo jamaicensis harlani
w   Ruigpootbuizerd Buteo lagopus
    Koningsbuizerd of Rosse ruigpootbuizerd Buteo regalis
w   Arendbuizerd Buteo rufinus
    Jakhalsbuizerd Buteo rufofuscus
    Chiliarend of Grijze arendbuizerd Geranoaetus melanoleucus
    Woestijnbuizerd of Harris' buizerd Parabuteo unicinctus
       
w   Aasgier Neophron percnopterus
    Witruggier Gyps africanus
w   Vale gier Gyps fulvus
    Sneeuwgier/ Himalayagier Gyps himalayensis
    Ruppells gier Gyps rueppelli
    Kapgier Necrosyrtis monachus
    Monniksgier Aegypius monachus
    Witkopgier Aegypius occipitalis
    Palmgier Gypohierax angolensis
       
w   Balkansperwer Accipiter brevipes
w   Havik Accipiter gentilis
w   Sperwer Accipiter nisus
w   Bruine kiekendief Circus aeruginosus
w   Blauwe kiekendief Circus cyaneus
w   Grauwe kiekendief Circus pygargus
w   Wespendief Pernis apivorus
w   Zwarte wouw Milvus migrans
w   Rode wouw Milvus milvus
    Pandionidae - Visarenden   
w   Visarend Pandion haliaetus
    Sagittaridae - Secretarisvogels   
    Secretarisvogel Sagittarius serpentarius
       
 

18

OTIDIFORMES (trappen)

 
    Otididae - Trappen   
w   Grote trap Otis tarda
       
 

19

MESITORNITHIFORMES (steltrallen)

 
    Mesitornithidae - Steltrallen   
       
 

20

CARIAMIFORMES (seriema's)

 
    Cariamidae - Serieama's   
    Kuifseriema Cariama cristata
       
 

21

EURYPYGIFORMES (zonneral en kagoe)

 
    Eurypygidae - Zonnerallen   
    Zonneral Eurypyga helias
    Rhynochetidae - Kagoes   
       
 

22

GRUIFORMES (kraanvogelachtigen)

 
    Rallidae - Rallen, koeten en waterhoentjes   
    Zwart porseleinhoen Amaurornis flavirostra
    Reuzenbosral  Aramides ypecaha 
w   Meerkoet Fulica atra
w   Waterhoen Gallinula chloropus
    Geelbandral Gallirallus philippensis australis
    Purperkoet Porphyrio porphyrio
w   Porseleinhoen Porzana porzana
w   Kleinst waterhoen Porzana pusilla
w   Waterral Rallus aquaticus
    Heliornithidae - Fuutkoeten   
    Gruidae - Kraanvogels   
    Jufferkraanvogel Anthropoides virgo
    Zwarte kroonkraanvogel Balearica pavonina
    Grijze kroonkraanvogel (Oostelijk Afrikaanse) Balearica regulorum gibbericeps
    Grijze kroonkraanvogel (Zuidelijk Afrikaanse) Balearica regulorum regulorum
    Saruskraanvogel Grus antigone
    Canadese kraanvogel Grus canadensis
    Lelkraanvogel Grus carunculata
w   Kraanvogel Grus grus
    Chinese kraanvogel Grus japonensis
    Paradijskraanvogel/ Stanleyskraanvogel Grus paradisea of Anthropoides paradisea
    Witnekkraanvogel Grus vipio
    Aramidae - Koerlans   
    Psophiidae - Trompetvogels   
    Trompetvogel Psophia crepitans
    Sarothruridae - Donsstaartrallen   
       
 

23

CHARADRIIFORMES (steltloperachtigen)

 
    Jacanidae - Jacana's   
    Leljacana Jacana jacana
    Rostratulidae - Goudsnippen   
    Haematepodidae - Scholekster   
w   Scholekster Haematopus ostralegus
    Ibidorynchidae - Ibissnavels   
    Recurvirostridae - Kluten en steltkluten   
w   Kluut Recurvirostra avosetta
w   Steltkluut Himantopus himantopus
    Zwarthals steltkluut Himantopus mexicanus
    Dromadidae - Krabplevieren   
    Burhinidae - Grielen   
    Kaapse griel Burhinus capensis
w   Griel Burhinus oedicnemus
    Australische griel Burhinus grallarius
    Glareolidae - Renvogels en Vorkstaartplevieren   
w   Vorkstaartplevier Glareola pratincola
    Charadriidae - Plevieren   
w   Strandplevier Charadrius alexandrinus
w   Kleine plevier Charadrius dubius
w   Bontbekplevier Charadrius hiaticula
w   Goudplevier Pluvialis apricaria
w   Zilverplevier Pluvialis squatarola
    Smidsplevier Vanellus armatus
    Chileense kievit Vanellus chilensis
    Maskerkievit Vanellus miles
  Sporenkievit Vanellus spinosus
w   Kievit Vanellus vanellus
    Scolopacidae -   Snippen, wulpen, grutto's, strandlopers, ruiters   
w   Oeverloper Actitis hypoleucos
w   Steenloper Arenaria interpres
w   Drieteenstrandloper Calidris alba
w   Bonte strandloper Calidris alpina
w   Kanoet Calidris canutus
w   Krombekstrandloper Calidris ferruginea
w   Paarse strandloper Calidris maritima
w   Kleine strandloper Calidris minuta
w   Temmincks strandloper Calidris temminckii
w   Watersnip Gallinago gallinago
w   Grote grijze snip Limnodromus scolopaceus
w   Rosse grutto Limosa lapponica
w   Grutto Limosa limosa
w   Bokje Lymnocryptes minimus
w   Wulp Numenius arquata
w   Regenwulp Numenius phaeopus
    Rosse franjepoot Phalaropus fulicarius
w   Grauwe franjepoot Phalaropus lobatus
w   Kemphaan Philomachus pugnax
w   Zwarte ruiter Tringa erythropus
w   Bosruiter Tringa glareola
w   Grote geelpootruiter Tringa melanoleuca
w   Groenpootruiter Tringa nebularia
w   Witgat Tringa ochropus
w   Poelruiter Tringa stagnatilis
w   Tureluur Tringa totanus
    Thinocoridae - Kwartelsnippen   
    Chionididae - IJshoenders/ Zuidpoolkippen   
    Sterocorariidae - Jagers   
w   Grote jager Catharacta skua
w   Kleine jager Stercorarius parasiticus
w   Middelste jager Stercorarius pomarinus
    Laridae - Meeuwen, sterns   
w   Zwartkopmeeuw Ichthyaetus melanocephalus
w   Zilvermeeuw Larus argentatus
w   Pontische meeuw Larus cachinnans
w   Stormmeeuw Larus canus
w   Kleine mantelmeeuw Larus fuscus
w   Kleine burgemeester Larus glaucoides
w   Grote mantelmeeuw Larus marinus
w   Geelpootmeeuw Larus michahellis
w   Dwergmeeuw Larus minutus
w   Kleine kokmeeuw Larus philadelphia
w   Kokmeeuw Larus ridibundus
w   Dunbekmeeuw Chroicocephalus genei
w   Vorkstaartmeeuw Xerna sabini
w   Drieteenmeeuw Rissa tridactyla
       
w   Dwergstern Sterna albifrons
w   Visdief Sterna hirundo
w   Noordse stern Sterna paradisaea
    Incastern Larosterna inca
w   Grote stern Thalasseus sandvicensis
w   Reuzenstern Hydroprogne caspia
w   Lachstern Gelochelidon nilotica
w   Witwangstern Chlidonias hybrida
w   Witvleugelstern Chlidonias leucopterus
w   Zwarte stern Chlidonias nigra
    Alcidae - Alken   
w   Alk Alca torda
w   Zeekoet Uria aalge
w   Zwarte zeekoet Cepphus grylle
    Papegaaiduiker Fratercula arctica
    Turnicidae - Vechtkwartels   
    Pedionomidae - Trapvechtkwartel   
    Pluvianellidae   - Magelhaenplevieren   
    Pluvianidae -   Krokodilwachters   
    Rhynchopidae -   Schaarbekken   
       
 

24

PTEROCLIDIFORMES (zandhoenders)

 
    Pteroclidae - Zandhoenders   
       
 

25

COLUMBIFORMES (duiven)

 
    Columbidae - Duiven en Tortels   
    Manenduif Caloenas  nicobarica
    Groenvleugelduif Chalcophaps indica indica
    Guinea-duif of Gespikkelde duif Columba guinea
    Witte pauwstaartduif Columba livia f. domestica
w   Holenduif Columba oenas
w   Houtduif Columba palumbus
    Steenduif Columba talpacoti
    Groene muskaatduif Ducula aenea
    Groene muskaatduif Paulina Ducula aenea paulina
    Bonte muskaatduif  Ducula bicilor 
    Bartlett dolksteekduif Gallicolumba criniger
    Dolksteekduif Gallicolumba luzonica
    Geelhartpatrijsduif Gallicolumba rufigula
    Sulawesi patrijsduif Gallicolumba tristigmata
    Diamantduif Geopelia cuneata
    Zebraduif Geopelia striata
    Scheepmakers kroonduif Goura scheepmakeri
    Victoria kroonduif Goura victoria
    Australische kuifduif Ocyphaps lophotes
    Witnekfazantduif aruensis  Otidiphaps nobilis aruensis 
    Witnekfazantduif nobilis Otidiphaps nobilis nobilis
    Bronsvleugelduif Phaps chalcoptera
    Zwartkap vruchtenduif Ptilinopus melanospila
    Roodhalsjufferduif Ptilinopus porphyreus
    Karmijnkap fruitduif Ptilinopus pulchellus
    Kleine prachtjufferduif of Prachtfruitduif  Ptilinopus superbus
    Parelhalstortel  Spilopelia chinensis 
w   Turkse tortel Streptopelia decaocto
    Lachduif of Izabeltortel Streptopelia risoria (of S. roseogrisea)
    Palmtortel Streptopelia senegalensis
    Rode tortel  Streptopelia tranquebarica 
w   Zomertortel Streptopelia turtur
    Afrikaanse papegaaiduif Treron calvus
    Kingduif  
       
 

26

OPISTHOCOMIFORMES   (hoatzin)

 
    Opisthocomidae   - Hoatzin  
   
 

27

MUSOPHAGIRORMES   (toerako's)

 
    Musophagidae - Toerako's   
    Reuzentoerako Corythaeola cristata
    Grijze westelijke toerako Crinifer piscator
    Lady Ross toerako Musophaga rossae
    Violette toerako Musophaga violacea
    Roodkuiftoerako Tauraco erythrolophus
    Witkuiftoerako Tauraco leucolophus
    Witwangtoerako Tauraco leucotis leucotis
    Livingstone's toerako Tauraco livingstonii
    Purperkuif toerako Tauraco porphyreolophus
       
 

28

CUCULIFORMES (koekoeksvogels)

 
    Cuculidae- Koekoeken   
w   Koekoek Cuculus canorus
    Renkoekoek of haankoekoek of Californische grondkoekoek Geococcyx californianu
    Guira-koekoek Guira guira
       
 

29

STRIGIFORMES (uilen)

 
    Tytoonidae - Kerkuilen   
w   Kerkuil Tyto alba
    Zwarte kerkuil Tyto tenebricosa
    Strigidae - Uilen   
w   Velduil Asio flammeus
w   Ransuil Asio otus
    Konijnuiltje Athene cunicularia
w   Steenuil Athene noctua
    Afrikaanse gevlekte oehoe Bubo africanus
    Bengaalse oehoe Bubo bengalensis
w   Oehoe Bubo bubo
    Siberische oehoe Bubo bubo sibericus
    Verreaux oehoe of Melkoehoe Bubo lacteus
    Amerikaanse oehoe Bubo virginianus
    Canadese oehoe Bubo virginianus subarcticus
    Braziliaanse dwerguil Glaucidium brasilianum
    Oostelijke schreeuwuil Megascops asio
    Koekoekuil/ Nieuw Zeelandse boeboekuil  Ninox novaeseelandiae 
w   Sneeuwuil Nyctea scandiaca
    Indische dwergooruil Otus bakkamoena
w   Dwergooruil Otus scops
    Witwangdwergooruil Noordelijke  Ptilopsis leucotis 
    Briluil Pulsatrix perspicillata
    Witgezichtuil/ Lachuil  Sceloglaux albifacies 
w   Bosuil Strix aluco
    Bruine bosuil  Strix leptogrammica
    Laplanduil Strix nebulosa
    Roodpootbosuil Strix rufipes
    Maleise bosuil Strix seloputo
    Oeraluil Strix uralensis
  Sperweruil  Surnia ulala 
       
 

30

CAPRIMULGIFORMES   (nachtzwaluwachtigen)

 
    Stetornithidae - Vetvogels   
    Podargidae - Kikkerbekken en uilnachtzwaluwen   
    Uilnachtzwaluw Podargus strigoides
    Nyctibiidae - Reuzennachtzwaluwen   
    Aegothelidae - Dwergnachtzwaluwen   
    Camprimulgidae - Nachtzwaluw   
w   Nachtzwaluw Caprimulgus europaeus
       
 

31

APODIFORMES (gierzwaluwachtigen)

 
    Apodidae - Gierzwaluwen/ salanganen   
w   Gierzwaluw Apus apus
    Hemiprocnidae - Boomgierzwaluwen   
    Trochilidae - Kolibries   
    Groenkeelkolibrie Eulampis holosericeus
    Vorkstaartbosnimf Thalurania furcata
    Lessons amazilia Amazilia amazilia
       
 

32

COLIIFORMES (muisvogels)

 
    Coliidae - Muisvogels   
    Bruine muisvogel Colius striatus
    Blauwnekmuisvogel  Urocolius macrouru 
   
 

33

TROGONIFORMES (trogons)

 
    Trogonidae - Trogons  
   
 

34

LEPTOSOMIFORMES (koerol)

 
    Leptosomatidae - Koerol  
   
 

35

CORACIIFORMES (scharrelaarvogels)

 
    Alcidinidae - IJsvogels   
w   IJsvogel Alcedo atthis
    Blauwvleugelkookaburra Dacelo leachii
    Kookaburra Dacelo novaeguineae
    Todidae - Todies   
    Momotidae - Motmots   
    Amazonemotmot of Blauwkroonmotmot Momotus momota
    Meropidae - Bijeneters  
w   Bijeneter Merops apiaster
    Noordelijke karmijnrode bijeneter Merops nubicus
    Coraciidae - Scharrelaars  
w   Scharrelaar Coracias garrulus
    Vorkstaartscharrelaar Coracias caudatus
       
 

36

BUCEROTIFORMES (hoppen en   neushoornvogels)

 
    Upudidae - Hoppen   
w   Hop Upupa epops
    Phoeniculidae - Boomhoppen   
    Groene kakelaar, Roodsnavelhop of Groene boomhop  Phoeniculus purpureus 
    Bucerotidae - Neushoornvogels   
    Geribbelde neushoornvogel of Maleise jaarvogel Aceros corrugatus
    Gewone jaarvogel Aceros undulatos
    Zwarte neushoornvogel Anthracoceros malayanus
    Witkuif neushoornvogel Berenicornis comatus
    Dubbelhoornige neushoornvogel Buceros bicornis
    Rosse of Roodbruine neushoornvogel Buceros hydrocorax
w   Gewone neushoornvogel Buceros rhinoceros
    Noordelijke of Abessijnse hoornraaf Bucorvus abyssinicus
    Zuidelijke hoornraaf Bucorvus leadbeateri
    Zilverwang neushoornvogel Bycanistes brevis/Ceratogymna brevis
    Trompetneushoornvogel Bycanistes bucinator
    Visayan neushoornvogel Penelopides panini
    Sulawesi jaarvogel Rhyticeros cassidix of Aceros cassidix
    Papoea jaarvogel Rhyticeros plicatus
    Von der Deckentok Tockus deckeni
    Roodsnaveltok Tockus erythrorhynchu
   
 

37

PICIFORMES (spechtvogels)

 
    Galbulidae - Glansvogels   
    Bucconidae - Baardkoekoeken   
    Capitonidae - Baardvogels   
    Vuurkopbaardvogel Trachyphonus erythrocephalus
    Indicatoridae - Honingspeurders   
    Ramphastidae - Toekans   
    Roodstuitarassari Aulacorhynchus haematopygus
    Kroeskoparassari Pteroglossus beauharnaesii
    Groene arassari Pteroglossus viridis
    Zwavelborsttoekan Ramphastos sulfuratus
    Reuzentoekan Ramphastos toco
    Roodsnaveltoekan Ramphastos tucanus
    Groefsnavel toekan Ramphastos vitellinus
    Guyanapepervreter - Guianan Toucanet Selenidera (culik) piperivora
    Picidae - Spechten   
w   Syrische bonte specht Dendrocopos syriacus
w   Zwarte specht Dryocopus martius
w   Grote bonte specht Picoides major
w   Middelste bonte specht Picoides medius
w   Kleine bonte specht Picoides minor
w   Grijskopspecht Picus canus
w   Groene specht Picus viridis
       
 

38

FALCONIFORMES (valkachtige roofvogels)

 
    Falconidae - Valken en caracara's   
    Lannervalk Falco biarmicus
    Sakervalk Falco cherrug
w   Smelleken Falco columbarius
w   Eleonoravalk Falco eleonorae
    Indische lannervalk / Luggervalk Falco jugger
w   Kleine torenvalk Falco naumanni
w   Slechtvalk Falco peregrinus
    Giervalk Falco rusticolus
    Amerikaanse torenvalk Falco sparverius
w   Boomvalk Falco subbuteo
w   Torenvalk Falco tinnunculus
w   Roodpootvalk Falco vespertinus
    Geelkopcaracara Milvago chimachima
    Kuifcaracara Polyborus plancus
       
 

39

PSITTACIFORMES (papegaaiachtigen)

 
    Cacatuidae - Kaketoes  
    Ducorps kaketoe Cacatua ducorps
    Goffins kaketoe  Cacatua goffiniana
    Filipijnse kaketoe Cacatua haematuropygia
    Molukken kaketoe Cacatua moluccensis
    Oranje kuifkaketoe Cacatua sulphurea
    Langsnavel kaketoe Cacatua tenuirostris
    Roze kaketoe Eolophus roseicapilla
    Valkparkiet Nymphicus hollandicus
    Psittacidae - Papegaaien, parkieten en lori's  
    Fischers agapornis Agapornis fischeri
    Nyasa agapornis  Agapornis lilianae
    Zwartwangagapornis of Zwartgezichtagapornis Agapornis nigrigenis
    Roodmaskeragapornis of Roodmaskerdwergpapagaai Agapornis pullarius
    Perzikkopagapornis Agapornis roseicollis
    Koningsparkiet Molukse Alisterus dorsalis
    Koningsparkiet Sulawati Alisterus amboinensis amboinensis
    Koningsparkiet  Alisterus scapularis
    Blauwvoorhoofdamazone Amazona aestiva
    Cuba-amazone Amazona leucocephala
    Groenwangamazone Amazona viridigenalis
    Hyacintara of blauwe ara of Zuid-Amerikaanse ara Anodorhynchus hyacinthinus
    Roodvleugelparkiet Aprosmictus erythropterus
    Blauwgele ara Ara ararauna
    Groenvleugel ara Ara chloroptera
    Harlekijn ara  
    Blauwkeel ara  Ara glaucogularis 
    Geelvleugel ara Ara macao
    Soldatenara Ara militari
    Roodwangara of roodoorara of roodvoorhoofdara  Ara rubrogenys 
    Zonparkiet Aratinga solstitialis
    Barnards parkiet Barnardius barnardi
    Holenparkiet Cyanoliseus patagonus
    Roodvoorhoofds kakariki  Cyanoramphus novaezelandiae novaezelandiae 
    Kraagpapegaai Deroptyus accipitrinus
    Edelpapegaai Eclectus roratus
    Hoornparkiet Eunymphicus cornutus
    Blauwkroontje Loriculus galgulus
    Vrouwenlori Lorius domicella
    Grasparkiet Melopsittacus undulatus
    Monniksparkiet Myiopsitta monachus 
    Nanday-parkiet Nandayus nenday
    Turquoisineparkiet Neophema pulchella
    Splendidparkiet Neophema splendida
    Bourke parkiet Neopsephotus bourkii
    Prachtrosella of Rosella Platycercus eximius
    Bergparkiet of Regentparkiet Polytelis anthopeplus
    Barrabandparkiet Polytelis swainsonii
    Roodrugparkiet Psephotus haematonotus
    Rozeborstbaardparkiet Psittacula alexandri dammermani
    Pruimkopparkiet Psittacula cyanocephala
    Grote Alexanderparkiet Psittacula eupatria
w   Halsbandparkiet Psittacula krameri
    Grijze roodstaartpapegaai Psittacus erithacus
    Blauwkoplori Trichoglossus haematodus caeruleiceps
    Lori van de Blauwe Bergen  Trichoglossus haematodinus moluccanus 
    Johnstone's lori Trichoglossus johnstoniae
    Strigopidae - Nieuw-Zeelandse papegaaien  
    Kea Nestor notabilis
       
 

40

ZANGVOGELS (zangvogels)

 
    Acanthisittidae - Rotswinterkoningen   
    Acanthizidae - Australische zangers   
    Acrocephalidae - Moeras- en   boomzangers   
w   Veldrietzanger Acrocephalus agricola
w   Grote karekiet Acrocephalus arundinaceus
w   Bosrietzanger Acrocephalus palustris
w   Rietzanger Acrocephalus schoenebaenus
w   Kleine karekiet Acrocephalus scirpaceus
w   Spotvogel Hippolais icterina
    Aegithalidae - Staartmezen   
w   Staartmees Aegithalos caudatus
    Aegithinidae - Lora's   
    Alaudidae - Leeuweriken   
w   Veldleeuwerik Alauda arvensis
w   Kortteenleeuwerik Calandrella brachydactyla
w   Strandleeuwerik Eremophila alpestris
w   Kuifleeuwerik Galerida cristata
w   Boomleeuwerik Lullula arborea
w   Kalanderleeuwerik Melanocorypha calandra
    Artamidae - Spitsvogels   
    Atrichornithidae - Doornkruipers   
    Bernieridae - zangvogels van Madagascar   
    Bombycillidae - Pestvogels  
w   Pestvogel Bombycilla garrulus
    Buphagidae - Ossenpikkers   
    Calcariidae   
    Callaeidae - Nieuw-Zeelandse lelvogels   
    Campephagidae - Rupsvogels   
    Cardinalidae - Kardinaalachtigen   
    Rode kardinaal Cardinalis cardinalis
    Groene kardinaal Gubernatrix cristata
    Roodkuifkardinaal Paroaria coronata
    Rozebuikgors Passerina rositae
    Witvleugeltangare Piranga leucoptera
    Certhiidae - Echte boomkruipers
w   Boomkruiper Certhia brachydactyla
w   Taigaboomkruiper of Kortsnavelboomkruiper Certhia familiaris
    Cettidae - Struikgrasmussen   
w   Cetti's zanger Cettia cetti
    Chaetopidae - Rotsspringers   
    Chloropseidae - Bladvogels   
    Cinclidae - Waterspreeuwen   
w Zwartbuikwaterspreeuw Cinclus cinclus
w   Roodbuikwaterspreeuw Cinclus cinclus aquatus
    Cisticolidae  
w   Graszanger of Waaierstaartrietzanger Cisticola juncidis
    Climacteridae - Australische kruipers  
    Cnemophilidae - zangvogels uit Nieuw-Guinea   
    Coerebidae - Suikerdiefje   
    Conopophagidae - Muggeneters   
    Corcoracidae - Slijknestkraaien   
    Corvidae - Kraaiachtigen   
    Collies ekstergaai - Zwartborstlangstaartgaai Calocitta colliei
    Ekstergaai Calocitta formosa
    Groene kitta Cissa chinensis
    Witborstraaf of Schildraaf Corvus albus
w   Raaf Corvus corax
w   Bonte kraai Corvus cornix
w   Zwarte kraai Corvus corone
w   Roek Corvus frugilegus
w   Kauw Corvus monedula
    Blauwe ekster Cyanopica cooki
w   Gaai Garrulus glandarius
  Gaai ondersoort anatoliae Garrulus glandarius anatoliae
    Groene gaai Cyanocorax luxuosus
w   Notenkraker Nucifraga caryocatactes
w   Ekster Pica pica
  Alpenkraai Pyrrhocorax pyrrhocorax
    Roodsnavelkitta Urocissa erythrorhyncha
    Cotingidae - Cotinga's
    Halsbandcotinga Cotinga cayana
    Capuchonvogel Perissocephalus tricolor
    Oranje rotshaan Rupicola rupicola
    Cracticidae - Orgelvogels
    Dasyornithidae - Borstelvogels
    Dicaeidae - Bastaardhoningvogels
    Dicruridae - Drongo's
    Donacobiidae - Zwartkapdonacobius
    Dulidae - Palmtapuiten
    Emberizidae - Gorzen, tangaren en   verwanten
w   Bruinkeelortolaan Emberiza caesia
w   Grauwe gors Emberiza calandra
w   Grijze gors Emberiza cia
w   Smyrnagors Emberiza cineracea
w   Cirlgors Emberiza cirlus
w   Geelgors Emberiza citrinella
w   Ortolaan Emberiza hortulana
w   Zwartkopgors Emberiza melanocephala
w   Rietgors Emberiza schoeniclus
w   Sneeuwgors Plectrophenax nivalis
    Erythrocercidae - Elfmonarchen   
    Estrildidae - Prachtvinken   
    Goulds amadine Chloebia gouldiae
    Blauwmaskerpapegaaiamadine Erythrura trichroa
    Sint-Helena fazantje Estrilda astrild
    Zilverbekje Euodice cantans
    Vuurvink Lagonosticta senegala
    Rijstvogel Lonchura oryzivora
    Muskaatvink Lonchura punctulata
    Japans meeuwtje  
    Ceresamadine of Ceresastrild Neochmia modesta
    Binsenastrild Neochmia ruficauda
    Spitsstaartamadine Poephila acuticauda
    Zebravink Poephila guttata
    Diamantastrild Stagonopleura guttata
    Bichenow astrild  Taeniopygia bichenovii 
    Granaatastrild Uraeginthus granatina
    Eupetidae - Maleise ralbabbelaar / Maleise raltimalia
    Eurylaimidae - Breedbekken en hapvogels
    Formicariidae - Miervogels
    Fringillidae - Vinkachtigen
w   Kneu Acanthis cannabina
w   Kleine barmsijs Acanthis flammea
w   Putter Carduelis carduelis
w   Groenling Carduelis chloris
w   Frater Carduelis flavirostris
w   Sijs Carduelis spinus
    Witvleugeldikbek Eophona migratoria
  Roodmus Erythrina erythrina
w   Appelvink Coccothraustes coccothraustes
w   Vink Fringilla coelebs
w   Keep Fringilla montifringilla
w   Kruisbek Loxia curvirostra
w   Goudvink Pyrrhula pyrrhula
    Kanarie Serinus canaria domestica
    Kuifkanarie Serinus canaria
w   Europese kanarie Serinus serinus
    Furnariidae - Ovenvogels   
    Grallariidae - Moddervogels   
    Hirundinidae - Zwaluwen   
w   Huiszwaluw Delichon urbica
w   Roodstuitzwaluw Hirundo daurica
w   Boerenzwaluw Hirundo rustica
w   Oeverzwaluw Riparia riparia
    Hylocitreidae - Bessendikkop   
    Hypocoliidae - Zijdestaart   
    Icteridae - Troepialen   
    Roodkoptroepiaal Amblyramphus holosericeus
w   Baltimore-troepiaal Icterus galbula
    Montserrat troepiaal Icterus oberi
    Kuiforopendola Psarocolius decumanus
    Irenidae - Irena's
    Indische blauwrug of Irene buulbuul Irena puella
    Laniidae - Klauwieren
w   Grauwe klauwier Lanius collurio
w   Klapekster Lanius excubitor
w   Kleine klapekster Lanius minor
w   Roodkopklauwier Lanius senator
    Leiothrichidae   
    Witbuiklijstergaai  Garrulax caerulatus 
    Witkeellijstergaai Garrulax albogularis
    Zwartkeellijstergaai Garrulax chinensis
    Witkuiflijstergaai Garrulax leucolophus
    Bonte lijstergaai Garrulax ocellatus
    Japanse nachtegaal Leiothrix lutea
    Roodvleugellijstergaai Trochalopteron formosum
    Locustellidae
w   Snor Locustella luscinioides
w   Sprinkhaanzanger Locustella naevia
    Machaerirhynchidae -   Bootsnavelmonarchen   
    Malaconotidae - Bosklauwieren,   tsjagra's en fiskalen   
    Maluridae - Elfjes   
    Melanocharitidae - Bessenpikkers en honingjagers   
    Melanopareiidae - Maansluipers   
    Meliphagidae - Honingeters   
    Blauwwanghoningeter Entomyzon cyanotis
    Menuridae - Liervogels   
    Mimidae - Spotlijsters   
    Monarchidae - Monarchen en waaierstaartvliegenvangers   
    Motacillidae - Kwikstaarten en piepers   
w   Berthelots pieper Anthus berthelotti
w   Duinpieper Anthus campestris
w   Oeverpieper Anthus petrosus
w   Graspieper Anthus pratensis
w   Boompieper Anthus trivialis
w   Witte kwikstaart Motacilla alba
w   Rouwkwikstaart Motacilla alba yarrellii
w   Grote gele kwikstaart Motacilla cinerea
w   Gele kwikstaart Motacilla flava
w   Gele kwikstaart Balkan Motacilla flava feldegg
w   Gele kwikstaart Engelse Motacilla flava flavissima
    Muscicapidae - Vliegenvangers   
w   Rosse waaierstaart Cercotrichas galactotes
    Shamalijster Copsychus malabaricus
    Schubkoptapuit of Witkruinlawaaimaker Cossypha niveicapilla
w   Roodborst Erithacus rubecula
w   Canarische roodborst Erithacus superbus
  Withalsvliegenvanger Ficedula albicollis
w   Bonte vliegenvanger Ficedula hypoleuca
w   Kleine vliegenvanger Ficedula parva
w   Balkan vliegenvanger Ficedula semitorquata
w   Nachtegaal Luscinia megarhynchos
w   Blauwborst Luscinia svecica
w   Rode rotslijster Monticola saxatilis
w   Grauwe vliegenvanger Muscicapa striata
    Chinese fluitlijster  Myophonus caeruleus
  Blonde tapuit Oenanthe hispanica
w   Isabeltapuit Oenanthe isabellina
w   Tapuit Oenanthe oenanthe
  Bonte tapuit Oenanthe pleschanka
w   Zwarte roodstaart Phoenicurus ochruros
w   Gekraagde roodstaart Phoenicurus phoenicurus
w   Paapje Saxicola rubetra
w   Roodborstapuit Saxicola torquata
    Nectariniidae - Honingzuigers   
    Blauwe suikervogel of Roodpoot honingzuiger Cyanerpes cyaneus
    Roodbuik honingzuiger Cinnyris coccinigaster of Nectarinia coccinigaster
    Staalborsthoningzuiger Cinnyris jugularis
    Neosittidae - Boomlopers   
    Nicatoridae - Nicators   
    Notiomystidae - Geelbandhoningeter   
    Oriolidae - Wielewalen en vijgvogels   
w   Wielewaal Oriolus oriolus
    Orthonychidae - Stronklopers uit Australië en Nieuw-Guinea   
    Pachycephalidae - Dikkoppen en fluiters   
    Panuridae - Baardmannetje   
    Paradisaeidae - Paradijsvogels   
    Paradoxornithidae - Diksnavelmezen   
w   Baardman Panurus biarmicus
    Paramythiidae - Bessenprikkers uit Nieuw-Guinea   
    Pardalotidae - Diamantvogels   
    Paridae - Mezen   
w   Zwarte mees Parus ater
w   Pimpelmees Parus caeruleus
w   Kuifmees Parus cristatus
w   Rouwmees Parus lugubrus
w   Koolmees Parus major
w   Matkop Parus montanus
w   Glanskop Parus palustris
    Parulidae - Amerikaanse zangers   
    Passeridae - Mussen en sneeuwvinken  
w   Huismus Passer domesticus
w   Italiaanse mus Passer domesticus italiae
w   Spaanse mus Passer hispaniolensis
w   Ringmus Passer montanus
w   Rotsmus Petronia petronia
    Pellorneidae   
    Petroicidae - Australische vliegenvangers   
    Peucedramidae - Oranjekopzanger   
    Phylloscopidae - Boszangers   
w   Fitis Phylloscopus trochilus
w   Tjiftjaf Phylloscopus collybitus
  Balkanbergfluiter Phylloscopus orientalis
w   Fluiter Phylloscopus sibilatrix
    Picathartidae - Kaalkopkraaien   
    Pipridae - Manakins   
    Lancetmanakin Chiroxiphia lanceolata
    Pittidae - Pitta's   
    Pityriaseidae - Borstelkop   
    Platysteiridae   
    Ploceidae - Wevers en verwanten   
    Witkopbuffelwever Dinemellia dinemelli
    Grote textorwever Ploceus cucullatus
    Zwartkopwever Ploceus melanocephalus
    Napoleonwever Euplectes afer strictus
    Oranjewever Euplectes franciscanus
    Grenadierwever Euplectes orix
    Madagaskarwever Foudia madagascariensis
    Roodbekwever Quelea quelea
    Polioptilidae - Muggenvangers   
    Pomatostomidae - Babbelaars   
    Prionopidae - Helmklauwieren   
    Promeropidae - Afrikaanse suikervogels   
    Prunellidae - Heggenmussen   
w   Heggemus Prunella modularis
    Psophodidae - Zwiepfluiters   
    Ptilogonatidae - Zijdevliegenvangers   
    Ptilonorhynchidae - Prieelvogels   
    Pycnonotidae - Buulbuuls   
    Zwarte buulbuul Hypsipetes madagascariensis
    Roetkopbuulbuul Pycnonotus aurigaster
    Roodoorbuulbuul Pycnonotus jocosus
    Regulidae - Goudhaantjes   
w   Goudhaantje Regulus regulus
    Remizidae - Buidelmezen   
w   Buidelmees Remiz pendulinus
    Rhinocryptidae - Tapaculo's   
    Rhipiduridae - Waaierstaarten   
    Scotocercidae - Maquiszanger   
    Sittidae - Boomklevers   
w   Boomklever Sitta europaea
w   Turkse boomklever Sitta krueperi
w   Rotsklever Sitta neumayer
    Stenostiridae   
    Sturnidae - SpreeuwachtigenSturnidae - Spreeuwachtigen   
    Kuifmaina Acridotheres cristatellus
    Jungle maina Acridotheres fuscus
    Treurmaina of herdersmaina of Indische maina  Acridotheres tristis 
    Papoeamaina Mino Dumontii
       
    Maleise purperspreeuw  Aplonis panayensis
    Amethistspreeuw Cinnyricinclus leucogaster
    Lelspreeuw Creatophora cinerea
    Middelste beo Gracula religiosa intermedia
    Langstaartglansspreeuw Lamprotornis caudatus
    Purperglansspreeuw Lamprotornis purpureus
    Koningsglansspreeuw Lamprotornis regius
    Driekleurige glansspreeuw Lamprotornis superbus
    Balispreeuw Leucopsar rothschildi
    Mandarijnspreeuw Sturnia sinensis
w   Roze spreeuw Sturnus roseus
w   Spreeuw Sturnus vulgaris
    Sylviidae - Zangers van de Oude Wereld   
w   Zwartkop Sylvia atricapilla
  Tuinfluiter Sylvia borin
w   Baardgrasmus Sylvia cantillans
w   Grasmus Sylvia communis
w   Braamsluiper Sylvia curruca
w   Sperwergrasmus Sylvia nisoria
    Tephrodornithidae   
    Thamnophilidae   
    Thraupidae - Tangaren   
    Blauwe pitpit Dacnis cayana
    Rode tangare Ramphocelus bresilius
    Zwartmasker tangare Ramphocelus nigrogularis
    Gewone saffraangors Sicalis flaveola
    Sabeltangare Tangara cayana
    Heines tangare Tangara heinei
    Turkoois tangare Tangara mexicana 
    Opaalstuittangare Tangara velia
    Bisschopstangare Thraupis episcopus
    Jacarinagors Volatinia jacarina
    Tichodromidae - Rotskruiper   
w   Rotskruiper Tichodroma muraria
    Timaliidae - Timalia's   
    Tityridae   
    Troglodytidae - Winterkoningen   
w   Winterkoning Troglodytes troglodytes
    Turdidae - Lijsters   
w   Blauwe rotslijster Monticola solitarius
w   Koperwiek Turdus iliacus
w   Merel Turdus merula
w   Zanglijster Turdus philomelos
w   Kramsvogel Turdus pilaris
w   Beflijster Turdus torquatus
w   Grote lijster Turdus viscivorus
    Tyrannidae - Tirannen   
    Grote kiskadie Pitangus sulphuratus
    Urocynchramidae   
    Vangidae - Vanga's   
    Viduidae - Paradijswida's , wida's,   staal-/atlasvinken   
    Dominicanerwida Vidua macroura
    Vireonidae - Vireo's   
    Zosteropidae - Brilvogels